ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น โครงการเรียนล่วงหน้า

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น เพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น