วันแรกพบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “วันแรกพบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ โถง SCB 4

DSC_0030 DSC_0035 DSC_0038 DSC_0006 DSC_0012 DSC_0020