สัมมนาบุคลากรประจำปี 2559

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2559 ณ วีรันดา ไฮ รีสอร์ท เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2559

13640905_1408034289223488_6146400066203501530_o

13652988_1246969755313786_9187668731629295566_o

13667785_1246945098649585_5368934982833246532_o

13726637_10201813852743448_1358057837307907531_n

13767165_1246869195323842_8057613092743646095_o

13873177_1408034465890137_6254256130044199472_n