พัฒนานักวิจัย

ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดประชุมอบรมพัฒนานักวิจัยภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 1/2557” ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2557 ณ. ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสารประกอบ

IMG_9002     IMG_9041