คลังเก็บรายเดือน: กรกฎาคม 2017

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 2 เทอม 1-2560

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนน ครั้งที่ 2 นักเรียนโครงการ Gifted Math (วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560) เทอม 1/2560 โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

คะแนนครั้งที่ 2 ม.4 เทอม 1-2560
คะแนนครั้งที่ 2 ม.5 เทอม 1-2560