คลังเก็บหมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศรายชื่อและห้องสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์

ประกาศรายชื่อและห้องสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น.

รายชื่อผู้เข้าสอบสมาคมคณิตศาสตร์

แผนที่ห้องสอบ

map to rb

จากคณิตไปอาคารเรียนรวม copyแผนที่2

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (มหิดล)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (มหิดล) เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 สนามสอบ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (ทั้งหมด 204 คน) จังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อและห้องสอบ

แผนที่

map-คณิตศาสตร์-MBxxx-และ-SCB4

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 1 เทอม 2-2560

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนนครั้งที่ 1 นักเรียนโครงการ Gifted Math เทอม 2/2560 โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

คะแนน ครั้งที่ 1 ม.5
คะแนน ครั้งที่ 1 ม.4

ขอเชิญศิษย์เก่า ภาควิชาคณิตศาสตร์ทุกท่านร่วมกิจกรรมคืนสู่เหย้าวิดยา ม.ช.

21277905_10155267879868005_1510348118_o

เว็บไซต์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

facebook แฟนเพจสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

ลงทะเบียนร่วมงานคืนสู่เหย้าวิดยา ม.ช

ร่วมส่งภาพบรรยากาศระหว่างเรียน

กำหนดการกิจกรรมคืนสู่เหย้า

DSCF1804

DSCF1807

DSCF1805

DSCF1806

DSCF1818

DSCF1879

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น เพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น เพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้าคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 3 เทอม 1-2560

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนนครั้งที่ 3 นักเรียนโครงการ Gifted Math (วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560) เทอม 1/2560 โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

คะแนนนักเรียน ครั้งที่ 3 ม.4
คะแนนนักเรียน ครั้งที่ 3 ม.5

กิจกรรมของภาควิชาคณิตศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

b726c4b6

กิจกรรมของภาควิชาคณิตศาสตร์
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560
17 – 19 สิงหาคม 2560

 1. ตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
  กำหนดการตอบปัญหาคณิตศาสตร์
  ข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียน
  รายชื่อโรงเรียนระดับม.ต้น
  รายชื่อโรงเรียนระดับม.ปลาย
 2. เขาวงกต
 3. นิทรรศการคณิตศาสตร์

ประกาศการจัดตอนเรียนรายวิชา 206111 โดยเทียบจากคะแนนสอบ Math-Pro

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปประกาศการจัดตอนเรียนรายวิชา 206111 โดยเทียบจากคะแนนสอบ Math-Pro

ประกาศการจัดตอนเรียนรายวิชา 206111 โดยเทียบจากคะแนนสอบ Math-Pro

ประกาศคะแนน ครั้งที่ 2 เทอม 1-2560

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศคะแนน ครั้งที่ 2 นักเรียนโครงการ Gifted Math (วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560) เทอม 1/2560 โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

คะแนนครั้งที่ 2 ม.4 เทอม 1-2560
คะแนนครั้งที่ 2 ม.5 เทอม 1-2560